نما اکسپوز سنگ مصنوعی (بتن اکسپوز)

نما اکسپوز سنگ مصنوعی (بتن اکسپوز)

نما اکسپوز سنگ مصنوعی چیست؟ نما اکسپوز قطعات بتنی با فرمول خاص میباشد،در ابعاد مختلف که روی آن مصالح دیگری اجرا نمیشود، دارای سطحی صاف صیقلی، ظاهری سرد، آرام به دکوراسیون داخلی یا نما ساختمان میدهد که امروزه در کشورهای…

بیشتر بخوانید