مزایای سنگ مصنوعی سمنت پلاست: شناخت سنگهای صنعتی

بررسی سنگ مصنوعی سمنت پلاست+معایب مزایای سنگهای صنعتی؛

تکنولوژی سنگ مصنوعی سمنت پلاست با مواد پلیمری، ترکیبات نانو، پیوند مولکولی ماده های معدنی، تحت واکنشهای پلیمریزاسیون هیدراتاسیون تغییر شکل میدهد.

مقاومت فیزیکی بین ۲-۳ برابر محصولات بتن و سنگهای طبیعی مورد مصرف در بازار موجب میگردد.

کلیه موادهای بکار رفته تکنولوژی در معادن ایران با قیمتهای بسیار مناسب موجود میباشد.

تامین آنها مطابق با استانداردهای لازم براحتی صورت میپذیرد.

بررسی مواد اولیه تولید سنگ مصنوعی؛ رزین چیست؟

آیا در تکنولوژی سنگهای سمنت پلاست هم رزین مورد استفاده میباشد یا خیر؟

تعریف رزین: رزین (صمغ گیاهان) به عاملهای چسباننده گفته میشود.

هر موادی که از ترکیب چندین ماده پلیمری، نانو یا شیمیایی شکل گرفته باشد (عامل چسباننده باشد)، رزین میگویند.

در تکنولوژی سنگهای مصنوعی سمنت پلاست نیز رزین وجود دارد، ولیکن منظور رزینهای موجود در صنایع دیگر نمیباشد (در اصل رزین نیستند).

این ماده بصورت غیر مستقیم موجب افزایش چسبندگی میگردد.

رزین سنگ مصنوعی سمنت پلاست با ایجاد یونهای منفی در مولکولهای سیمان و استفاده از خاصیت دافعه بین مولکولی، تمایل به جذب آب بیشتر از سیمان گرفته، موجبات کاهش میزان مصرف آب میگردد.

با کاهش میزان آب در مخلوط، به مقاومت و سایر مشخصات خاص نائل میگردیم.

بررسی دستگاه تولید سنگ مصنوعی: آیا ماشین آلات ( میکسر، میز ویبره ) بتن قابلیت استفاده در تکنولوژی سنگهای صنعتی سمنت پلاست را داراست؟

خیر، از ماشین آلات بتن بهیچ عنوان برای تولید سنگهای مصنوعی نمیتوان استفاده نمود.

مزایای سنگ مصنوعی سمنت پلاست+بررسی تکنولوژی+مشخصات فنی

بررسی مزایای سنگ مصنوعی سمنت پلاست+مواد اولیه+دستگاه های تولید سنگهای صنعتی

در زیر به بررسی برخی از این موارد میپردازیم:

بررسی تجهیزات تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست ؛ میز ویبره

باتوجه به محدودیت زمانی در تکنولوژی سنگ نانو سمنت، جهت ایجاد یکسری مشخصات فیزیکی-ظاهری در محصولات، نیاز به استفاده از میز ویبره مخصوص میباشد که در مدت زمان اندک، بتواند مشخصه های مورد نظر را با آن ایجاد نمود.

جنس قالب تعریف کننده نوع ویبره مورد نیاز در تولید محصول میباشد؛

در صورتیکه جنس قالب خشک باشد مانند ABS و HP، قالبهای فایبرگلاس، نیاز به ایجاد ضربه عمودی میباشد.

اگر جنس قالبها نرم باشند مانند سیلیکونی، لاستیکی، پلی اورتان، PVC نرم؛ نیاز به میز ویبره با ضربات افقی میباشد.

در موزاییک ویبره ای بتنی محدودیت زمانی وجود نداشته و بهمین علت میزهای در عرض کم با طول زیاد ساخته میشود.

مدت ویبره در بتن محدود نمیباشد (صرفاً جهت یکنواخت سازی ملات میباشد) بهمین دلیل این میز دارای ضربه حمل کننده است.

قالبهای لاستیکی بهمراه مخلوط در مدت زمان بین ۲-۴ دقیقه به انتهای میزویبره منتقل شده و سپس جمع آوری میگردند.

در تکنولوژی سنگهای مصنوعی سمنت پلاست نیاز به طول-موج ضربه، زاویه مناسب، فرکانس، میزان قدرت، دامنه ارتعاشات خاصی است که دستگاههای موجود در بازار قادر به ایجاد این لرزشها نخواهند بود.

قالب تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

بررسی تکنولوژی سنگهای صنعتی: قالب تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

زاویه ضربه در دستگاههای ویبره مخصوص، بصورت عمودی بوده، بهمین دلیل نیاز به نیروی انسانی جهت جابجائی نمودن قالبها در سطح دستگاه است.

حداکثر زمان ۵۰ ثانیه بوده و در طرحهای مختلف این مدت متفاوت میباشد.

ویبره بیش از حد مجاز، افزایش مدت زمان ویبریشن در این تکنولوژی باعث عدم کیفیت در محصول نهایی میگردد.

فنرهای تعبیه شده در این میزویبره بصورت دستی،و با آلیاژ مناسب، جهت ایجاد ارتعاشات مورد نظر ساخته میشوند.

در پایه ها هیچگونه ارتعاشی وجود نداشته، و صدای میز ویبره به حداقل رسیده است.

بدلیل استفاده از دو الکتروموتور ویبره در میزویبره استاندارد، و ابعاد بهینه، در هر هنگام که جنس قالبها تعویض میگردد، براحتی میتوان با تغییر، ضربه عمودی یا افقی ایجاد نمود.

در میز ویبره با یک الکتروموتور، یا میزهای عرض کم-طول زیاد (حتی با قرار دادن دو موتور) نمیتوان ضربات عمودی و افقی را ایجاد نمود.

بررسی دستگاه تولید سنگ مصنوعی نانو سمنت پلاست؛ میکسر

تفاوت میان میکسر تولید سنگهای مصنوعی سمنت پلاست و میکسرهای بتن

میکسرهای بتن قدرت تخلیط مواد چسبنده و با سایش بالای مخلوط سمنت پلاست را ندارند.

میکسر بتن در هنگام ساخت مخلوط سنگ مصنوعی سمنت پلاست، نهایتاً مخلوط را حمل، جارو نموده، دور خود میچرخانند.

دراینصورت با نداشتن تخلیط مناسب در مواد مورد نظر، واکنشهای شیمیایی-پلیمری بطور کامل صورت نگرفته، تولید محصول غیرممکن میگردد.

برخی از ترکیبات مورد استفاده غیرحلال میباشند، و در نتیجه استفاده از خاصیتهای میکسر و مواد نانو، بافت مولکولی آنها شکسته، تبدیل به حلال (شکست ماده نامحلول در حلالهای پلیمری) میگردند.

بررسی سنگ مصنوعی و میزان تولید، کیفیت در خط تولید دستی، اتوماسیون، اتوماتیک به چه عواملی وابسته است؟

میزان تولید در خطهای دستی رابطه مستقیم با تعداد پرسنل و میزان انرژی مصرفی آنها خواهد داشت.

مشاهده میگردد برخی برای کاهش هزینه های راه اندازی تعداد پرسنلهای مورد نیاز را کم اعلام مینمایند تا تمایل به سرمایه گذاری افزایش یابد.

اینکار نادرست است، شخص سرمایه گذار پس از ورود به کار متوجه آن خواهدشد و برنامه ریزی او بهم خواهد خورد.

بطور میانگین در خطهای دستی ۴ الی ۶ پرسنل نیاز میباشد.

هرچه تعداد پرسنل بالاتر باشد میزان تولید نیز افزایش خواهد یافت.

بله، درست است با دو نفر هم میتوان تولید نمود؛

دستگاه تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

بررسی تجهیزات سنگهای صنعتی: مزایای دستگاه تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

اما در خطی که با ۵ پرسنل فعال به ۱۸۰-۲۰۰مترمربع تولید میتوان رسید،با دو نفر نهایتاً ۴۰-۶۰ متر بتوان محصول ساخت، این یعنی استفاده نکردن از ظرفیتهای دستگاهها.

میزان کیفیت نیز در خط تولیدهای دستی رابطه مستقیم با دقت اپراتور خواهد داشت.

در صورتیکه اپراتور دقت لازم را بعمل آورد، با خطوط دستی میتوان کیفیتی در حد اتوماتیک، محصولات تولید گردند.

در خطهای اتوماسیون و اتوماتیک حدود ۵-۷ نفر نیاز خواهد بود.

این تعداد افراد بنوع خط تولید نیز وابسته خواهند بود.

در خطهای تولید اتوماتیک-اتوماسیون بدلیل اینکه بخش اعظم کار توسط دستگاه صورت میپذیرد، لذا فشار کاری پرسنل کاهش یافته، وابستگی کیفیت، میزان تولید از پرسنلها نیز کم خواهد شد.

حتی امکانات سالن تولید نیز در میزان تولید سنگ تاثیرگذار خواهد بود.

در خط تولیدهای دستی که بصورت استاندارد نباشند، ماشین آلات نمیتوانند محصول با فرمولهای اصلی را بسازند،و باید برخی مادهها را اضافه نمود که در اینصورت، محصولها رو به کاهش کیفیت خواهد رفت.

بطور مثال:

برای اینکه میکسر غیراستاندارد بتواند مواد سنگ مصنوعی را ترکیب نماید،باید به آن رطوبت بیشتری اضافه گردد،در اینصورت براقیت، مقاومت خمش، مقاومتهای فشار، جذب آب، فرسایش تحت تاثیر خواهد بود.

حتی رنگ محصول در یک بچ متفاوت خواهد بود (رابطه میکسر و میز ویبره در تغییر رنگ).

پس مهم نیست از چه شرکتی تجهیزات خریداری میگردد،اما مهم است که مشخصات فنی دستگاهها، مطابق استاندارد باشد.

بررسی سنگ مصنوعی: میزان فضای مورد نیاز، جهت راه اندازی هر یک از کارگاه های خط تولید سنگهای سمنت پلاست چه مقدار است؟

جهت راه اندازی خط دستی غیر قابل ارتقاء حدود ۱۰۰ متر فضای تولید و ۱۰۰ مترمربع انبار مورد نیاز میباشد.

برای خط سنتی با قابلیت ارتقاء، نیاز به ۱۵۰متر مکان تولید و ۱۵۰ مترمربع فضای انبار است.

در این مجموعه ها نیاز به ارتفاع زیاد سقف سالن نمیباشد.

نیمه اتوماتیک نیاز به حدود ۳۰۰ متر تولید و ۱۵۰ متر مربع فضای انبار خواهد داشت.

خطهای اتوماتیک نیاز به ۴۰۰ مترمربع تولید و ۲۰۰ متر فضای انبار دارد.

در خط تولید با ظرفیت بیشتر به مقدار فضای تولید و انبار افزوده خواهد شد.

راه اندازی کارگاه تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

فضای خط تولید سنگهای صنعتی: راه اندازی کارگاه تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

مقدار فوق جهت یک شیفت کار است و با افزایش شیفتهای کاری مقدار فضا تولید و انبار بیشتری نیاز هست.

دستگاههای اتوماتیک-اتوماسیون به ارتفاع از کف تا سقف ۶ متر برای قسمت نصب ماشین آلات نیاز دارند.

مابقی فضای تولید و انبار ارتفاع ۴ متر و کمتر کفایت مینماید.

بررسی سنگ مصنوعی سمنت پلاست از لحاظ کیفیت و عوامل موثر در آن؟

کیفیت سنگ مصنوعی فقط در یک ماده معدنی خاص،یا یک دستگاه یا ترکیبات پلیمری و نانو خلاصه نمیگردد.

بلکه در کیفیت محصول همه عوامل تولیدی نقش خواهند داشت.

این عوامل عبارتند از:

جنس خاک یا مواد معدنی، نتیجه آزمایشات و استاندارد لازم در زمینه آن

نوع و میزان ارتعاشات میز ویبره

خاصیت میکسر و قدرت تخلیط مواد

ترکیبات پلیمری و نانو

قالبهای مخصوص تولید و…

بدلیل زنجیره ای بودن عوامل موثر در کیفیتهای محصول، چنانچه هر یک از عاملها رعایت نگردد،کیفیت کالای نهایی مطلوب بدست نخواهد آمد.

بررسی سنگ مصنوعی و اینکه آیا افراد غیر متخصص دارای خطهای تولید غیراستاندارد، میتوانند برای تولیدکنندگان استاندارد ایجاد مشکل نمایند؟

برخی از سرمایه گذاران به هر دلیل اقدام به خرید ماشین آلات غیرتخصصی و غیراستاندارد مینمایند.

بعد از خرید و راه اندازی این شرکتها و افراد متوجه غیراستانداردی تجهیزات و غیرتخصصی بودن دوره آموزش خود میگردند.

آنها چند راه حل بیشتر ندارند:

تعطیلی واحدهای تولیدی و شکست؛

کنار گذاشتن تجهیزات و ماشین آلات، اقدام به خرید دستگاههای استاندارد،و طی کردن آموزش تولید بصورت تخصصی؛

تولید کردن محصولهایی بی کیفیت، ماندن در بازار با قیمت کم؛که بعد از مدتی این روند نیز موجب تعطیل شدن واحد میگردد.

خیلی از افرادی که خط غیراستاندارد خریداری میکنند، بعد از راه اندازی و متوجه شدن کیفیت بسیار پایین محصولها بدلیل عدم علم و ماشین آلات غیر مرتبط اقدام به تعطیلی واحد بعد از راه اندازی مینمایند.

این افراد همچون قارچ رشد کرده و در کوتاه مدت منقضی و از بازار حذف میگردند.

راه دوم، یعنی کنار گذاشتن ماشین آلات،و یا انجام هزینه مجدد جهت خرید-اصلاح تجهیزات (در ۹۰درصد مواقع دستگاه آنها غیرقابل ویرایش-بازسازی است)،که بسیاری از افراد بدلیل اتمام بودجه این عمل را انجام نمیدهند.

زیرا باید از اول هزینه نمایند،و تمام یا بخش اعظم هزینه های قبلی آنها بر باد فنا رفته است.

ده درصد افراد از این مرحله استفاده نموده (تغییر یا تعویض ماشین آلات؛ اقدام به تولید محصول باکیفیت) ۹۰% آنها وارد فاز سوم میشوند.

راه سوم، ماندن در بازار با تولید یک محصول بی کیفیت و با قیمت کمتر

این راه دست و پا زدن در باتلاق میباشد.

معایب سنگ مصنوعی سمنت پلاست غیر استاندارد

مزایای سنگهای مصنوعی استاندارد+معایب سنگ مصنوعی سمنت پلاست غیراستاندارد

زیرا بدلیل عدم علم ساخت محصولات سنگ پله و نماها (ماشین آلات قدرت ساختن این محصولها را ندارند،و محصول دچار خرابی میگردد، در مورد نما هم نمیتوانند ریسک نمایند و محصولهای بی کیفیت در خطر سقوط ارائه کنند)که سود اصلی اینکار را تشکیل میدهد،تولید نمایند.

لذا اقدام به ساخت کفپوش بینهایت بی کیفیت مینمایند.

با این طرز فکر که نهایتاً شل و لق میشود.

این شرکتها حتی نمیتوانند موزاییک باکیفیت تولید کنند و تمام محصولات حتی در یک میکسر، رنگهای آنها متفاوت میباشد.

قدرت چسبندگی به سطح کمی دارند

از براقیت برخوردار نیستند

ضایعات زیادی خواهند داشت

مقاومت خمشی و فشاری محصول و… پایین است.

بهمین دلایل این افراد پس از گذشت شش ماه الی یکسال اقدام به بستن کارگاه تولیدی می کنند.

افراد غیرمتخصص میتوانند در کوتاه مدت موجب ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان استاندارد گردند،که با اتخاذ سیاست

تولید نماها و محصولات پرسود

تمرکز کمتر بر تولید کفپوشها

عدم سعی در رقابت در بخش محصولهای با سود کم، میتوانند این مشکلات را دفع نمایند.

در کوتاه مدت این شرکتهای غیرمتخصص موجب ایجاد مشکل هستند اما در بلند مدت به نفع تولیدکننده استاندارد قدم برمیدارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *