بررسی تکنولوژی سنگهای سمنت پلاست

بررسی تکنولوژی سنگهای سمنت پلاست

بررسی سنگ مصنوعی سمنت پلاست تکنولوژی سمنت پلاست با استفاده از مواد پلیمری، ترکیبات نانو، پیوند مولکولی ماده های معدنی را تحت واکنشهای پلیمریزاسیون هیدراتاسیون تغییر شکل میدهد. مقاومت فیزیکی بین ۲-۳ برابر محصولات بتن و سنگهای طبیعی مورد مصرف…

بیشتر بخوانید