روش نصب موزاییک پلیمری

روش نصب موزاییک پلیمری

روش نصب موزاییک پلیمری و کفپوشها متاسفانه در زمینه کفپوش و موزاییکها، در کشور روش استاندارد مورد مصرف نمیباشد. در ایران، ابتدا ملات خشک که میزان سیمان در آن بسیار پایین است، روی سطح کار ریخته شده، موزاییکها به آرامی…

بیشتر بخوانید