سنگ آنتیک غیر طبیعی سبک ( مزایا سنگهای نما مصنوعی)

سنگ آنتیک غیر طبیعی سبک ( مزایا سنگهای نما مصنوعی)

سنگ آنتیک مصنوعی نانو سمنت پلاست ، از مخلوط کردن مواداولیه ویژه در شرایط خاص پلیمریزاسیون-هیدراتاسیون بوسیله تجهیزات مخصوص، بدست می آیند. سنگ آنتیک مصنوعی از ترکیب سنگدانه طبیعی با جرم حجمی متفاوت، مواد افزودنی پلیمری، ترکیبات نانو، سنگدانه سبک…

بیشتر بخوانید