مواد اولیه تشکیل دهنده سنگ مصنوعی

مواد اولیه تشکیل دهنده سنگ مصنوعی

بررسی مواد اولیه تولید سنگ مصنوعی در حال حاضر از انواع سنگهای مصنوعی جهت دیزاین داخل-خارج ساختمان استفاده میگردد. بطور عمومی میتوان گفت مواد تشکیل دهنده سنگ مصنوعی بشرح ذیل میباشد: 1-فیلر یا پرکننده تولید سنگ مصنوعی فیلرها یا پرکننده،…

بیشتر بخوانید