نصب سنگ آنتیک : روش نصب سنگهای مصنوعی نما در بدنه ساختمانها چیست؟

نصب سنگ آنتیک : بررسی انواع روشهای نصب سنگ آنتیک و سنگهای نما ساختمان مصنوعی-طبیعی

در حال حاضر روشهای مختلفی جهت نصب سنگ آنتیک طبیعی-مصنوعی وجود دارد.

لذا با توجه به موارد مصرف، سطح زیرکار، باید روش مناسب انتخاب گردد.

۱-روش نصب سنگ آنتیک ، سنگهای مصنوعی نمای ساختمان با دوغاب سیمان

در سنگهای طبیعی معمولاً از اینروش استفاده میگشت.

اما باید توجه داشت که دوغاب سیمان، عملاً یک بتن ضعیف، با خلل فرج زیاد (بعد از خشک شدن دوغاب) میباشد.

در سنگهای آنتیک طبیعی که بصورت غیرکونیک میباشند، عملاً از این روش نمیتوان بهره جست.

معمولاً قطعات ریزتر بروی توریهای فایبرگلاس از قبل میچسبانند و بعداً اقدام به نصب با دوغاب مینمایند.

سنگهای غیر طبیعی آنتیک را نیز میتوان بروش دوغاب سیمان نصب کرد؛

به شرطیکه روی یکدیگر چفت شده، دوغاب سیمان از آن نشت ننماید.

بطور مثال آجر نما بندباز را نمیتوان با روش دوغابی نصب نمود.

بهتر است در هنگام نصب سنگ آنتیک بروش دوغاب سیمان، از روانکننده یا چسب بتن جهت کاهش میزان آب مصرفی دوغاب سیمان و تقویت آن استفاده نمائیم.

۲-روش نصب سنگ آنتیک ، نماهای سنگی ساختمان ، سنگهای مصنوعی بصورت خشک

در این روش در سنگ آنتیکهای طبیعی اقدام به اسکوپ گذاری گردیده و بسطح زیرکار یا پیچ شده،یا اینکه بوسیله چسبهای اپوکسی با لقمه گذاری اقدام به نصب میگردد.

اما این روش در سنگهای مصنوعی متداولتر میباشد.

یعنی در هنگام تولید محصولات سنگ آنتیکهای مصنوعی بستهایی تعبیه گردیده که در بافت محصول خواهد بود.

لذا چسبندگی بالایی موجب میگردد.

همچنین از اینکار میتوان جهت حذف بار اضافه به سنگهای زیردست استفاده نمود.

۳-روش نصب سنگ آنتیک مصنوعی یا پلاکهای سنگی روی سازه فلزی

دربرخی مواقع در ساختمان از سازه های فلزی LSF بدلایل مختلف استفاده میگردد.

لذا در این مواقع باتوجه به همسایز بودن ابعاد و زیرسازی،هم از پیچ کردن محصول روی سازه فلزی، هم از لقمه گذاری بوسیله چسب اپوکسی استفاده میگردد.

باید توجه کنید که در هنگام لقمه گذاری چسب اپوکسی سازه باید فاقد زنگزدگی و یا چربی باشد.

۴-روش نصب سنگ آنتیک طبیعی-مصنوعی با چسبهای ساختمانی (چسب کاشی)

در حال حاضر استفاده از چسبهای کاشی بصورت خمیری-پودری،در صنعت اجرای نمای ساختمان بسیار استقبال میگردد.

اما به نکته ای که توجه نمیشود، انتخاب چسب پودری یا خمیری باتوجه بسطح زیرکار (سطح دیوار) میباشد.

باختصار محلهای کاربرد را عرض مینمائیم

چسب خمیری جهت نصب سنگهای آنتیک مصنوعی و طبیعی، نماهای ساختمان

بطورکلی، برای دیوارهایی که با رطوبت دائمی در تماس نیستند(مگر آنکه چسب خمیری با مواد پلیمری نسل سوم و بصورت استاندارد تولید شده باشد که همکنون در ایران عملاً شرکتی آنرا تولید نکرده یا قیمت آن بالاست).

بروی سطوحی همچون دیوار سیمانی، دیوار آجر، دیوار بلوک، روی سطح گچ، روی سنگ یا سرامیک قدیمی که بخواهیم محصول جدیدی نصب کنیم.

عامل چسباننده در چسب خمیری موادپلیمری میباشد که معمولاً ۱۰ درصد وزن چسب را تشکیل میدهد.

لذا باید توجه نمائیم که این موادپلیمری نباید توسط سطح زیرکار جذب گردد.

زیرا موجب پوک شدن و اتصال ضعیف چسب به بدنه ساختمان میگردد.

لذا در دیوارهای گچی، قبل از نصب، از پرایمر(چسب بتن رقیق شده) جهت جلوگیری از جذب آب گچ استفاده کنید.

در دیوارهای سطح کاشی سرامیک-سنگ طبیعی، عملاً جذب آب وجود ندارد، اما سطح آنها باید فاقد خاک، مخصوصاً چربی باشد.

زیرا در اینصورت موجب عدم چسبندگی میگردد.

در سطوح دیوار بلوکی، آجری، سیمانی، بعد از تمیز کردن سطح از خاک و شوره زدگی، روی آن اسپری آب نمائید تا از جذب مواد پلیمری موجود در چسب خمیری جلوگیری نمایید.

نکته دیگر اینکه سطوح بلوک، آجر، سیمانی به حدکافی از خلل فرج برخوردار است اما در سطوح گچی، کاشی سرامیک یا سنگ حتماً اقدام به تیشه خور کردن دیوار نمائید تا جاییکه بتن زیر آن نمایان گردد و اتصال درستی بین چسب با دیوار بتنی نیز صورت گیرد.

چسبهای خمیری عمدتاً در داخل ساختمان کاربرد خواهد داشت.

اجرای چسب خمیری بوسیله کاردک آجدار، هم موجب کاهش مصرف چسب میگردد؛هم اینکه کار تراز کردن سنگ را راحتتر مینماید.

همچنین کل سطح محصول پس از ترازکردن با کل سطح دیوار در تماس خواهدبود.

چسب پودری برای نصب سنگ آنتیک مصنوعی ، سنگهای نما ساختمان

بطورکلی،برای دیوارهایی که با رطوبت دائمی در تماس هستند کاربرد خواهد داشت. مثل نما بیرون ساختمان؛

چسب پودری برای سطوح سیمانی، بلوکی،یا آجری بیشتر کاربرد خواهد داشت.

درصورتیکه بخواهیم روی دیوار کاشی-سرامیک-سنگ،یا دیوارهای گچی بدلایلی از چسب پودری استفاده نمائیم، باید به آن چسب بتن (چسب بتن نسل سوم) اضافه گردد.

یعنی با اینکار ما بخشی از خاصیتهای چسب خمیری را به چسب پودری میدهیم.

در برخی از موارد به این ترفند نیاز میباشد.

مخصوصاً زمانیکه بخواهیم در جاههایی مثل حمام یا استخر یک محصول را روی سطوح کاشی-سرامیک با رطوبت دائمی نصب کنیم بهتر است از این روش استفاده نمائیم.

عامل چسباننده چسبهای پودری، عاملهای معدنی چسبان و مواد پلیمری هستند که نباید توسط سطح زیرکار جذب گردد.

لذا مطابق موارد قیدشده در چسب خمیری اقدام به نصب و جلوگیری از جذب رطوبت و مواد پلیمری نمایید.

چسب پودری نسبت به چسب خمیری، از قیمت تمام شده کمتری برخوردار است.

همچنین سرعت اجرا، دقت، کیفیت نصب با چسبهای خمیری و پودری جهت نصب سنگ آنتیک بالاتر میباشد.

لذا بهترین روش نصب محصولات سنگ آنتیک نما، استفاده از انواع چسبهای خمیری و پودری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *